Zgłoszenia

Termin przesłania zgłoszenia na kurs organizowany w I semestrze roku akademickiego 2017/2018 upływa 15 września 2017 r.

Kursy rozpoczną się w październiku.

 

 

Zgłoszenie na kurs języka polskiego 2017/2018: