Pracownicy »

dr Izabela Wieczorek

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam też obroniła doktorat w zakresie onomastyki kulturowej. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Prowadzi intensywne kursy dla kandydatów na studia w Polsce oraz kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych. Specjalizuje się w nauczaniu polskiego na poziomie początkującym. Prowadzi konwersatoria dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Od 2003 roku uczestniczy w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest koordynatorką Zespołu Autorów Zadań i egzaminatorką. Bierze udział w pracach Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju powołanego przez Radę Języka Polskiego. Pracuje na rzecz Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzi badania i publikuje w zakresie glottodydaktyki polonistycznej.